Sponsorointi on vastikkeellista yhteistyötä Teboil Kouvolan ja sponsoroitavan kumppanin kesken. Yhteistyöllä tuetaan sponsoroitavan kumppanin toimintaa sekä edistetään Teboil Kouvolan liiketoimintaa ja positiivista näkyvyyttä sekä haetaan hyötyä kumppaneillemme ja asiakkaillemme. Pyyntöjen suuresta määrästä johtuen yhteistyö Teboil Kouvolan kanssa edellyttää aina lomakkeen täyttämistä, jossa arvioidaan yhteistyön laatua ja kohdetta. Yhteistyöhakemuksia käsitellään ympärivuotisesti. Kaikki yhteydenotot käsitellään, niihin vastataan kirjallisesti ja tarvittaessa sovitaan tapaamisia.

Sponsorointiin sovellettavat periaatteet

  • Kaiken sponsoroinnin tulee tuottaa hyötyä Teboil Kouvolan liiketoiminnalle
  • Teboil Kouvola tekee aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa
  • Sopimukseen kirjataan sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto ajallisesti rajoitettuna

Sponsoroinnin kriteerit

  • Kohteen on tavoitettava Teboil Kouvolan nykyinen ja potentiaalinen asiakaskunta mahdollisimman kattavasti
  • Kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa
  • Kohteen on oltava ensisijaisesti paikallinen toimija
  • Yhteistyötä on arvioitava ja kehitettävä myös sopimuskauden aikana

Valitsemme tarkoin sponsorointikohteet, joita voivat olla urheilu- ja kulttuuriryhmät, tapahtumat, järjestöt tai muut kohteet.

Lomake
Täytä Google Forms -lomake osoitteessa forms.gle/udL4hMw15mxfKhcR7

Täyttämällä ja lähettämällä oheisen lomakkeen, lomakkeenlähettäjä suostuu siihen, että lomakkeella annettuja tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.